Sök

Höj kvaliteten på dina epost-listor med Double Opt In

Double Opt In är ett effektivt sätt att säkerställa kvaliteten på dina e‑postlistor. Askås erbjuder funktionalitet för att skicka automatiska bekräftelsemail med verifieringslänk.

Relevant, kontinuerlig och kvalitativ kommunikation är ett effektivt sätt att vårda kundrelationen och skapa merförsäljning. Om du dessutom använder epost-listor med hög kvalitet ökar chanserna till framgångsrik marknadsföring.

Double Opt In är ett sätt att försäkra sig om att mottagarna verkligen vill ha information och erbjudanden från dig.

Askås är en helhetsleverantör för e-handel och e-handelsplattformen innehåller bred funktionalitet när det gäller i princip alla delar som ingår i ett lyckat e-handelsprojekt.

Som en del av Askås CRM-funktionalitet finns AMA, Askås Marketing Automation, som ger möjligheten att kommunicera via epost med kunderna. Det går att självklart att skicka information till ett brett kundunderlag eller skapa segmenterade och riktade utskick via AMA.

En grundförutsättning för att lyckas med kommunikation är såklart att erbjudandet, innehållet och budskapet är relevant. Om du dessutom har utskickslistor fyllda av mottagare som verkligen gjort ett aktiv val att ta emot information från dig – ja då är dina förutsättningar så optimala de kan bli.

Askås plattform innehåller funktionalitet för Double Opt In. Med funktionen aktiverad resulterar flera händelser i webshopen i att ett bekräftelsemail skickas. Detta mail innehåller en verifieringslänk som användare måste klicka på för att läggas till i epost-listan.

Medgivande för nyhetsbrev via checkbox i kassan eller på Mina sidor är två händelser som aktiverar Double Opt In. Även registrering för nyhetsbrev via funktionen Askås Leads resulterar i ett bekräftelsemail.

– Double Opt In är en bra metod om man värderar att bygga en e-postlista med riktigt hög kvalitet. Man kanske får ett lägre inflöde av nya adresser men samtidigt kommer engagemanget från mottagarna öka och förutsättningarna till framgångsrik marknadsföring förbättras, säger Patrik Otter, kommunikatör på Askås.

Askås arbetar fortlöpande med att upprätthålla en hög kvalitet på den kommunikation som våra kunder skickar från vårt system. Det handlar bland annat om att efterleva gällande säkerhetskrav och etablerade kontrollfunktioner som SPF, DKIM och DMARC.

Men även våra kunders arbetssätt, innehållet i nyhetsbreven och kvaliteten på e-postlistor påverkar.

– Med mottagare som verkligen vill ha nyhetsbrev minskar risken att utskicken hamnar i skräpposten. Double Opt in förhindrar ju även att falska epost-adresser hamnar i utskickslistorna och detta sammantaget bidrar till ett upprätthålla en högre kvalitet på de samlade utskicken från vårt system, säger Patrik Otter.

FAKTA. Double Opt In

Double Opt In är en metod som i två steg bekräftar att en användare verkligen vill läggas till i en epost-lista.

När användaren anmält sig, via medgivande exempelvis i kassan eller genom att fylla i sin epost i ett formulär, skickas ett bekräftelsemail med en verifieringslänk. Adressen läggs till först när användaren klickar på länken.

Det finns inget övergripande krav i GDPR på att Double Opt in ska ligga till grund för alla mottagare i dina epost-listor. Däremot är metoden en rekommendation i många europeiska länder.

Tyskland har särskilt hårda bestämmelser gällande GDPR och integritet. Där är Double Opt In att beteckna som ett absolut krav.