Sök

Projektledare

Du planerar, leder och fördelar arbetet inom teamet
Projektledare i gruppen Jobba hos oss hos Askås I&R AB (karriar_projektledning)

Projektledare inom e-handel

Som projektledare är du en viktig del av den dagliga verksamheten hos Askås produktionsavdelning. Arbetet innebär att du är ansvarig för ett team av personer och du är bolagets huvudsakliga kontakt med kunder i olika e-handelsprojekt.

Du planerar, leder och fördelar arbetet inom teamet. Som projektledaren ska du i stor utsträckning bidra till att både medarbetarna i teamet och kunderna får stöd och möjlighet att lyckas på kort och lång sikt.

Mål

 • Planera och tillsammans med teamet genomföra kundprojekt inom avtalad tid
 • Förtydliga, förbättra och effektivisera projektgenomförandet
 • Förbättra kundnöjdheten

Ansvarsområden

 • Ansvar för planering av tidplaner och resursplanering för kundprojekt.
 • Ansvar för att leda och fördela arbetet inom teamet.
 • Undersöka och föreslå viktiga utbildningsinsatser för personalen för att ständigt utveckla kompetensen inom avdelningen.
 • Personalansvar där man planerar och genomför utvecklingssamtal och lönesamtal. Lönesättning görs i samråd med VD. Beslutar kring ledighet för underställd personal.
 • Ständigt förbättringsarbete av den dagliga verksamheten med avseende på interna processer i samarbete med övriga projektledare och produktionschef.
 • Ansvar för att hålla i löpande kunddialog inom projekten.
 • Säkerställa leverans till kund genom att kontinuerligt samarbeta och kommunicera med designers, utvecklare och produktionschef.
 • Löpande uppföljning och avrapportering av kundprojekt med avseende på såväl hårda som mjuka faktorer som lönsamhet och upplevd kundnöjdhet.
 • Se till att ditt team följer uppsatta riktlinjer avseende tidsplanering, genomförande och budget.
 • Ansvar för löpande uppföljning och kvalitetssäkring av teamets tidrapportering och säkerställande att respektive medarbetare gör korrekt tidrapportering.
 • Genomföra utbildningar med nya och befintliga kunder.
 • Rådgivande försäljning inom ramen för pågående projekt.
 • Intern produktionsledning i enskilda projekt.
 • Proaktiv dialog med kunder kring affärsutvecklingsmöjligheter.

Om Askås

Askås har i över 20 år arbetat med utveckling av system, produkter och tjänster inom e-handel. Vi är idag omkring 60 kollegor och vi behöver utöka med fler drivna och energiska medarbetare.

På Askås kan du utvecklas i ett expansivt företag i en spännande framtidsbransch. Du erbjuds friskvårdsbidrag och möjligheter till friskvårdsaktiviteter. Flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån vid behov samt bra pensions- och sjukvårdsförsäkring ingår även i tjänsten.

Vår rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan, skicka in redan idag!

Kontakt
Amalia Rååd, HR-chef
Linnéa Ericson, HR och Rekrytering
Tel. 0533-69 16 00