Stäng

Jag vill bli kontaktad


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

Säffle (huvudkontor)
Järnvägsgatan 11
661 30 Säffle

Askås återigen utsedda till Gasellföretag och Superföretag

En ökad omsättning på 172 procent under mätperioden har återigen gjort Askås I&R AB till ett av de snabbast växande företagen i Sverige.

– Förra året, eller 2010 som det gällde, var första året som vi uppfyllde alla kriterier för att vara med, så det var jättekul att det gick så bra. Då var vi precis tio anställda, och i dag är vi 22, berättar VD Jonas Askås till Säffle-Tidningen.

Läs hela artikeln här

Gasellföretag
Färre än 0,5 procent av Sveriges företag utnämns varje år till Gasellföretag. För att ett företag ska kunna bli en Gasell ska företaget ha:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Minst tio anställda
  • Offentliggjort minst fyra årsredovisningar
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Superföretag
Superföretagen är ett samarbete mellan PAR och Veckans Affärer.

Urvalet och rangordningen för att bli ett Superföretag baseras på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren. Modellen som används tar hänsyn till och väger samman de enskilda bolagens:

• Tillväxt
• Vinst
• Avkastning
• Effektivitet
• Kapitalstruktur
• Finansiering

De företag som på detta sätt erhåller högsta betyg under fyra år i rad är en liten skara – av alla existerande aktiebolag är det endast 317 företag som kommer med på 2012 års topplista. Orsaken är förstås de tuffa kraven som modellen ställer. För att kvalificera sig handlar det inte ”bara” om hög och jämn tillväxt – här krävs långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi. I Sverige finns det ungefär 300 000 aktiebolag, varav 47 000 har en omsättning på minst tio miljoner kronor.


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
Publicerad 2012-09-27, 11:55
Uppdaterad 2012-09-27, 11:55