Stäng

Jag vill bli kontaktad


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

Säffle (huvudkontor)
Järnvägsgatan 11
661 30 Säffle

Askås 9 har lanserats!

Askås 9 redo för lansering

PRESSMEDDELANDE. Helt ny design, ett ännu smidigare arbetsflöde och vässad funktionalitet. Lägg till detta omfattande utveckling och anpassningar för GDPR, responsivitet i backend och grundläggande optimeringar för ökad stabilitet och hastighet.

Askås 9 är en e-handelsplattform som gör jobbet för alla. Prisvärd och funktionsrik redan i sitt grundutförande. Kraftfull, mångsidig och gränslös även för storsatsande e-handlare som vill växa i ett globalt perspektiv.

– Det känns fantastiskt kul att kunna leverera en ny, modern och förbättrad version av vår e-handelsplattform till befintliga och framtida kunder, säger Askås vd Jonas Askås.

Publicerad: 2018-11-17. Text: Patrik Otter 

Under hela 2018 har det arbetats målmedvetet på Askås för att utveckla och optimera e-handelsplattformen. Det har handlat om GDPR-funktionalitet, det har byggts om och förfinats i WebbAdmin, menystrukturen har ändrats bland mycket annat.

En betydande del av det som nu har blivit Askås 9 är den GDPR-utveckling som gjordes redan under våren. Plattformen har fyllts med funktioner som ger Askås kunder möjlighet att hantera de krav som införandet av GDPR har fört med sig.

– Vi har utvecklat nya verktyg för att hämta in olika typer av medgivanden från slutkonsumenterna. Funktioner för automatisk gallring, radering av kunddata och förbättrade möjligheter till olika behörighetsnivåer finns också med i Askås 9, säger Jonas Askås.

Nytt gränssnitt i WebbAdmin

För befintliga Askås-kunder kommer ett antal designmässiga förändringar att märkas. WebbAdmin har genomgått en rejäl ansiktslyftning, en vänstermeny har ersatt en tidigare överliggande dropdown-meny. Många vyer och funktioner och har fått en enklare flikbaserad hantering. Detta innebär ett smidigare och mer effektivt arbetsflöde generellt i plattformen.

Kortkommandon till en mer kraftfull sökfunktion och en ny ”launcher” kommer också underlätta i det vardagliga arbetet i plattformen.

– För våra nuvarande kunder blir det säkert en liten omställning. Men vi tror på alla förändringar vi gjort och att både befintliga och framtida kunder kommer uppskatta de möjligheter som finns i vår e-handelsplattform. Vi hoppas att vi kan hjälpa alla att upptäcka de smarta genvägar och kommandon vi nu lagt till för att förfina och snabba upp det vardagliga arbetet för alla våra kunder.

Askås 9 redo för lanseringPeter Smersfeldt, Marknadschef, Petra Olsson, Produktionschef och Jonas Askås, VD.

Askås Marketing Automation

Askås Marketing Automation, som gick under namnet Sales Triggers i Askås 8, är kommunikationscentralen i Askås plattform. Funktionen ger Askås kunder optimala möjligheter att skapa mottagargrupper via begränsningar och urval och sedan nå ut med relevant information och bra erbjudande till konsumenterna.

– En grundförutsättning för att bli lyckosam som e-handlare är att arbeta smart med sin kundkommunikation. Nu har vi förbättrat arbetsflödet och användarvänligheten i den här funktionen så att det ska bli ännu enklare att schemalägga aktiviteter och nå rätt kund med rätt budskap i rätt tid, säger Jonas Askås.

Nästa stora uppdatering redan till våren

Det har passerat fem år sedan Askås 8 började användas av Askås kunder. När nu den nionde upplagan lanserats kommer det inte dröja lika länge tills nästa omfattande uppdatering är klar.

Redan nu har arbetet med ”tian” inletts och under första halvan av 2019 är tanken att denna plattform skall rullas ut till Askås kunder.

Fortsatt intern produktutveckling och generella vidareutvecklingar kommer vara en del i Askås 10. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på utveckling gällande språk, nya marknader och möjligheter till global expansion för e-handlarna.

– Det blir en plattform med tydligt fokus på global e-handel och expansion till nya marknader. För oss som plattformsutvecklare är det viktigt att ge befintliga och framtida kunder alla verktyg de behöver för att snabbt och framgångsrikt kunna nå nya konsumenter över hela världen, säger Jonas Askås.

Askås 9 i korthet

Askås Marketing Automation. Kommunikationscentral i Askås e-handelsplattform har fått nytt namn och ny paketering. Askås Marketing Automation gick tidigare under namnet Sales Triggers. Funktionen ger möjligheter att genom schemaläggning och via en mängd olika begränsningar skapa specifika mottagargrupper och nå rätt slutkonsumenter med precis rätt budskap dina utskick.

Förbättrade sökfunktioner. Utvecklade sökfunktioner i WebbAdmin både när det gäller djup, snabbhet och träffsäkerhet. Möjlighet att söka direkt i menystrukturen och därmed snabbt kunna nå olika vyer och funktioner.

Ny ”Launcher”. Via ett enkelt kortkommando öppnas en launcher upp och lägger sig över den befintliga vyn. Ett snabbt sätt att komma åt grundläggande funktioner och genvägar du själv väljer.

Tydligare menystruktur. En överliggande fast huvudmeny och en vänstermeny där du hittar funktioner och vyer längre ner i strukturen. Tydligt, enkelt och stabilt.

Responsivitet i WebbAdmin. Merparten av administrationen av en e-handel görs fortfarande i en desktopmiljö. En responsiv lösning blir dock allt viktigare även för en e-handelsplattform. Vi har och kommer fortsätta jobba för att göra WebbAdmin fungerade på alla enheter. Från desktop ner till mobil.


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
Publicerad 2018-11-16, 08:46
Uppdaterad 2018-11-16, 08:46