Sök

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy och informationssäkerhet

På Askås värnar vi om våra kunders och besökares integritet och säkerhet. Vår Dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad du har för rättigheter gentemot oss.

När du blir kund hos Askås I&R AB (556639-5256) accepterar du den behandling som beskrivs i vår Dataskyddspolicy. Askås är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar om dig som kund. Den relationen regleras av våra allmänna villkor samt denna Dataskyddspolicy.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår process och hanteringen av dina personuppgifter. Det medför att vi kan komma att uppdatera vår Dataskyddspolicy och vi rekommenderar dig att läsa igenom dokumentet med jämna mellanrum. Vid avsevärda förändringar av policyn informerar vi alltid våra kunder.

Hur hanterar Askås mina personuppgifter?

Askås registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en fungerande tjänst och produkt till dig som kund, eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Uppgifterna lagras så länge vi behöver dem för att möta ovanstående krav.

För besökare till askas.se sparas viss typ av information som har med webbplatsens grundläggande funktionalitet att göra. 

Vilken information om dig samlar vi in och varför?

I samband med att du ingår ett tjänsteavtal med Askås behöver vi följande uppgifter: Namn, företagsnamn, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer och postadress. Vi hanterar och sparar dessa uppgifter för att kunna fakturera dig som kund på ett korrekt och lagenligt vis.

Vi kan komma att skicka ut e-post till samtliga kunder, till exempel meddelanden om driftstörningar eller ändringar i användarvillkor. Sådana meddelanden skickas till den e-postadress kunden angett.

Vi kan även skicka ut e-post om produktnyheter eller information som vi tror att du som kund är intresserad av. Du kan alltid avsäga dig sådana utskick från oss genom att svara på mailet och begära avregistrering.

Frivilliga uppgifter

När du kontaktar Askås Support via support@askas.se eller https://support.askas.se  sparas de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar utöver den e-postadress du mailar oss från även personuppgifter i textformat, som till exempel ett telefonnummer man önskar bli uppringd på. Vi sparar informationen för att kunna erbjuda en personlig och relevant supporttjänst vid framtida kontakttillfällen.

Du kan även kommunicera med Askås genom sociala medier. När du gör det gäller respektive plattforms dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Vi använder sociala medier och den information du uppger i nivå med vad vi enligt deras policy tillåts göra.

Om du besöker askas.se och använder något av våra kontaktformulär sparar vi endast den information du själv anger.

Automatiskt insamlade uppgifter

När du använder våra tjänster sparar och hanterar vi data om hur du använder dem. Informationen delas i vissa fall med utvalda tredjepartsleverantörer av verktyg för marknadsföring och analys, för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse. Detta kan ske genom att vi använder oss av cookies. Läs vår cookiepolicy

Exempel på andra automatiskt insamlade uppgifter inkluderar:

  • IP-adresser från loggar i de system vi använder för att hantera våra tjänster när du loggar in, t.ex. vår e-handelsplattform
  • Information från sociala medier i enlighet med det ägande bolagets policy.

Har Askås ett Personuppgiftsbiträdesavtal?

Ja. För att underlätta för dig som kund i ditt arbete med GDPR har vi tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal baserat på IT&Telekomföretagens avtalsvillkor ”Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster” som du kan teckna med oss. Detta har skickats till samtliga Askås kunder inom tjänsten e-handelsplattform.

Hör av dig till dpo@askas.se om du har frågor om Personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka rättigheter har jag som kund?

Som kund hos Askås har du alltid rätt att ta del av den information vi sparat om dig. Du har som kund rätt till en (1) gratis export av data per år. Din förfrågan skickar du till dpo@askas.se och vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Om vi märker att det kommer ta längre tid blir du informerad om varför och om några andra hinder föreligger.

För att försäkra oss om att vi delar informationen med rätt person krävs att du som kund skickar in en bild av en giltig ID-handling i samband med förfrågan. Bilden på ID-handlingen raderas så snart förfrågan har hanterats.

Du har rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig (Rätten att bli bortglömd). Notera att vi på grund av Bokföringslagen (1999:1078) och andra relevanta lagar ibland måste spara information även efter att en sådan förfrågan har hanterats.

Dataskyddsombud

Har du frågor gällande hantering av din data kontaktar du vårt dataskyddsombud, som är din representant hos Askås. Du når denne på e-postadressen dpo@askas.se.

Tillsynsmyndighet

Om du vill framföra klagomål som rör Askås hantering av personuppgifter är det tillsynsmyndigheten Datainspektionen du ska vända dig till. Du hittar deras kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.