Sök

Allmäna villkor vid leverans av tjänster

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) utgör avtalsvillkor mellan Askås I&R AB och dess kunder för samtliga de tjänster som Askås tillhandahåller Kunden. Ytterligare villkor och produktbeskrivning för respektive tjänst framgår av ett specifikt tjänsteavtal. Tillsammans och var för sig utgör dessa handlingar, i förekommande fall tillsammans med avtal om Tilläggstjänster, ”Avtalet”. Om det i Tjänsteavtalet förekommer motstridiga uppgifter har Tjänsteavtalet företräde framför dessa Allmänna villkor.

Leverans av E-handelsplattform, Webbverktyg och andra Molntjänster

Askås tillämpar TechSveriges avtalsvillkor "Allmänna bestämmelser Molntjänster version 2021" för leverans av molntjänster så som e-handelsplattform, nyhetsbrevstjänster, hemsidor, webbhotell, servrar, domäner, SSL-certifikat och relaterade moduler.

Leverans av tjänster som UX-design, webbprogrammering och liknande

Askås tillämpar TechSveriges avtalsvillkor "Allmänna bestämmelser Internetprojekt version 2021” för leverans av tjänster som front-end-utveckling, back-end-utveckling och andra relaterade konsulttjänster.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Askås kund är Personuppgiftsansvarig, till vilken Askås är Personuppgiftsbiträde. För att reglera villkoren för personuppgiftsbehandlingen tillämpar Askås TechSveriges avtalsvillkor ”Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster” på vilket Personuppgiftsbiträdesavtal är baserat.

Kontakt och distribution av villkor

Askås har enligt villkoren från TechSverige inte rätt att publicera ovan nämnda villkor allmänt tillgängliga på hemsidan. Kontakta vår Ekonomiavdelning på ekonomi@askas.se om du är intresserad av att ta del av någon av de allmänna villkoren i sin kompletta form.