Sök

Version 12.1.14

Relaterade funktioner och integrationer

ASKÅS 12
Intern informationssök
Funktion för att söka och jämföra information uppdelat på olika språk.
ASKÅS 12
Kopiera produktinformation
Kopiera korrekt information från en produkt till en eller flera produkter och spara tid.
ASKÅS 12
Dynamisk ändringslogg
Få en tydlig översikt och spårbarhet över utförda ändringar.
ASKÅS 12
Askås Translation Service
Automatiserade översättningar via Askås Translation Service.

Askås Information Manager - Askås 12

Till Askås 12 har vi utvecklat och integrerat helt ny teknik för att hantera olika typer av information. Det handlar om Askås Information Manager som är ett fullmatat paket av funktioner gällande innehåll, information, texter och inte minst automatiska översättningar.

Läs mer om Askås Information Manager

Läs mer om Askås 12Askås Planner - Askås 12

Askås Planner. Ny funktion i Askås 12. Kalendervy i WebbAdmin för tidsstyrda aktiveteter som t. ex kampanjer, start/landningssidor och utskick.

 

Enterprise Search - Sökning på del av ord

Stöd för sökning på del av ord i Askås Enterprise Search.

 

Säkerhetsarbete

Underhållsarbete vad gäller säkerhet. Bland annat har en del inaktuell kod rensats bort.

 

Askås Marketplace - Kontaktperson på handlare

Utöka lista handlare med ny info (kontakt person) i Askås Marketplace, via inställning.

Kontaktpersonen visas som en badge under företagsnamnet i listningen av handlarvy.

        

Svea Web Pay

Tagit bort inaktuell integration med Svea Web Pay.

        

Askås 12

Grafisk uppdatering av WebbAdmin.

                  

Förtydligande text tillbehör

Hjälptext till funktionen för Rekommenderade tillbehör.

                  

Logg Upsell-erbjudanden

Vi loggar nu, i orderlog, vilka Upsell-erbjudanden som presenterats för ordern.

                  

Stödfunktion för aktiva valutor

Stödfunktion för aktiva valutor i arbetsyta via template toolkit.

                  

Qliro - Justering

Justering för integrationen med Qliro för att hantera flera actions på samma event.