Sök
Ta grepp om din digitala närvaro

Digitala analyser för
resultatdrivna åtgärder

Ta grepp om din digitala närvaro

För att kunna skapa fungerande strategier och rätt förbättringsåtgärder krävs självklart ett bra beslutsunderlag. Vi kan hjälpa dig att kartlägga ditt nuläge och identifiera tänkbara vägar framåt. Vi kan genomföra en bred och heltäckande digital analys som fångar upp er digitala närvaro och synlighet i alla kanaler.

Vi kan också skräddarsy smalare analyser om så önskas. Exempelvis hur ni skulle kunna jobba med er organiska synlighet (SEM/SEO) eller sökmotorannonsering (SEM/SEA). Vill ni nå ut via Social Media Marketing erbjuder vi analyser av ert nuläge och framtida möjligheter kopplat till alla ledande sociala medier.


Anpassade analyser för dig

Komplett digital analys

 • Komplett digital analys
  Om du vill ta ett helhetsgrepp på din digitala synlighet rekommenderar vi en komplett digital analys. Denna analys samlar in och utvärderar data från en mängd olika kanaler gällande er digitala närvaro och status. En komplett digital analys ger ett utmärkt beslutsunderlag för framtida strategier och satsningar på ökad digital synlighet.

SEM/SEO-analys från Askås

 • SEM/SEO-analys
  Genom en SEO-analys får du en grundläggande lägesbild gällande din SEO och organiska synlighet. Vi identifierar din e-handels styrkor, svagheter och komponenter som kanske saknas helt. De insikter och lärdomar som analysen ger ligger till grund för en utförlig SEO-rapport med åtgärdsförslag och om så önskas en offert på ett efterföljande SEO-projekt.

  Mer om SEO

SEM/SEA-analys med Askås

 • SEM/SEA-analys
  Att jobba med betald annonsering via Google och andra sökmotorer är ett effektivt sätt att synas och därmed driva trafik till din e-handel. I vår initiala analys ser vi över om och hur du tidigare jobbat med din annonsering. Vi genomför sökordsanalys, identifierar förbättringsområden och lägger grunden för en framtida strategi.

  Mer om SEM/SEA

Social Media-analys från Askås

 • Social Media-analys
  Annonsering via Facebook, Instagram och andra sociala medier är mer eller mindre nödvändigt för att hitta nya kunder och förmå befintliga att stanna kvar. Analys av data från din egen annonsering, konkurrenteras annonsering och utvärdering av framtida möjligheter kommer ge förutsättningar till en lyckad strategi och förbättrad ROI.

  Mer om Social Media Marketing

Kontaktformulär

Jag vill veta mer

Använd formuläret för att komma i kontakt med oss. Vi hör av oss så snart vi har möjlighet.